AKTYORLIK MAHORATINI TALQIN QILISHDA OLIMLARNING PEDAGOGIK QARASHLARI

Main Article Content

Rajabova Sevara

Abstract

Ushbu maqolada aktyorlik texnikasi va uning rivojlanish tarixi haqida gap boradi. Rejissyorlik teatrining paydo bo‘lishi bilan bog’liq jarayonlar,  ko‘p olimlarning aktyorlik san’ati bo’yicha pedagogik dars usullariga qo’shgan xissalari, yuksaklikka erishish yo‘lida amalga oshgan yutuqlari va bugungi kungacha dars jarayonida foydalanish usullari haqida so’z boradi. Aktyorlik mahorati darslarida turli xil usullar orqali yondashish, psixotexnikasini ochib bergan aktyorlikning transsendensiyasi, vaqt va makonda rivojlangan Stanislavskiy XX-asr oxiridagi aktyorning postmodern texnikasida mavjud bo’lgan pedagogik dars usullari haqida yozilgandir.

Article Details

How to Cite
Rajabova Sevara. (2022). AKTYORLIK MAHORATINI TALQIN QILISHDA OLIMLARNING PEDAGOGIK QARASHLARI. Involta Scientific Journal, 1(10), 3–12. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/324
Section
Articles