O’ZBEK VA INGLIZ XALQLARIDA PARALINGVISTIK VOSITALAR VA ULARNING TURLARI

Main Article Content

Murodjonova Latofat
Tojiboyev Isakjon

Abstract

Ushbu maqola orqali o‘zbek va ingliz xalqlarida ishlatiladigan paralingvistik vositalarning turlari, vazifasi va ularning o’rganilishi haqida fikr yuritilinadi.

Article Details

How to Cite
Murodjonova Latofat, & Tojiboyev Isakjon. (2023). O’ZBEK VA INGLIZ XALQLARIDA PARALINGVISTIK VOSITALAR VA ULARNING TURLARI. Involta Scientific Journal, 2(1), 3–6. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/391
Section
Articles