''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"

Main Article Content

Xoshimova Nargis
Muxtorova Raximaxon

Abstract

Morfologiya -so'z tuzilmalarini, xususan,morfemalar bo'yicha o'rganadigan tilshunoslikning (va grammatikaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri) filialidir. Sifat: morfologik.

Article Details

How to Cite
Xoshimova Nargis, & Muxtorova Raximaxon. (2023). ’’INGLIZ TILIDAGI O’RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR". Involta Scientific Journal, 2(1), 32–35. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/398
Section
Articles