СЎЗЛAР ВA ФРAЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛAР СЕМAНТИКAСИ

Authors

  • Туйчибаева Мафтуна Фарғона давлат университети, Лингвистика (инглиз тили) 2-босқич магистранти
  • Ахмедова Матлуба Фарғона давлат университети катта ўқитувчиси, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Keywords:

фразеологик маъно, рамка, тушунча, прототип, ички шакл, коннотация.

Abstract

Мақолада замонавий когнитив тилшунослик нуқтаи назаридан фразеологик маъно мураккаб лингвистик ҳодиса сифатида кўриб чиқилиб, унинг асосида шахс феномени деб аталадиган когнитив тузилмалар ётади. Фразеологик бирликларнинг семантикасида ички шакл ва маънонинг ўрни очиб берилади ҳамда коннотация ва унинг таркибий қисмларига алоҳида эътибор берилади.

Downloads

Published

2023-02-01