DARSLIKLARDA O‘QUVCHILARNING YOZMA NUTQINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN MASHQLARNING TA’LIMIY FUNKSIYALARI

Authors

  • Nodira Raxmanovna Masharipova

Keywords:

Yozma nutq, dars, didaktik materiallar, mashq, ta’limiy funksiya, diktant, insho, bayon, esse

Abstract

Ushbu maqolada o‘quvchilarning yozma nutqini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar hamda ularning ta’limiy funksiyalari haqida ma’lumot berilgan. O‘qituvchi har bir darsga ta’limiy maqsad qo‘yish jarayonida maksimal darajada o‘quvchining og‘zaki  va  yozma  nutqi ustida ishlashni ko‘zlashi lozim. Ona  tili  fanini tilshunoslik  emas,  nutqiy  madaniyatni  shakllantiruvchi  o‘quv  predmeti  sifatida  qabul qilish maqsadga muvofiqdir. Darsliklardagi asosiy e’tiborni o‘quvchi kundalik hayotida duch keladigan va yozma nutqda ko‘p uchrovchi xatolar yuzasidan nazariy ma’lumotlar berilishiga qaratish haqida muhim masalalar yoritib o‘tilgan.

Downloads

Published

2023-11-09