UMUMIY O‘RTA TA’LIM ONA TILI FANIDAN O‘QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK VAZIFALARI

Authors

  • Ra’no Musurmon qizi Xoliqova

Keywords:

o‘quv topshiriqlari, mashqlar, metodlar, induktiv metod, deduktiv metod, suhbat metodi, metodik qo‘llanma

Abstract

Ushbu maqolada 5-sinf ona tili mashg‘ulotlari o‘quv topshiriqlarining nazariy masalalari xususida to‘xtalib o‘tilgan. Bundan tashqari, ona tili ta’limida mashq va topshiriq tushunchalarining mazmun va mohiyati va o‘quv topshiriqlarini takomillashtirish va amaliyotga tadbiq etish kabi masalalar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilgan.

Downloads

Published

2023-11-15