OILАVIY TАRBIYАNING NOJOʼYА TАʼSIRLАRI OQIBАTIDА OʼSMIRLАRDА XULQ-АTVORNI OGʼISHI

Authors

  • Nazimaxon Mumindjanova

Keywords:

Deviant, delikvant, xulqi og’ishish, tarbiya o’rni, o’smirlarda daviantizm

Abstract

Mazkur tezisda XXI asrda eng ommabob va fojiali darajada o’smir Yoshi va bolalikda olingan tarbiyani notog’ri berilishi va uning nojo’ya ta’sirlari oqibatida bolalarda yosh avlodda xulqi o’gishish ya’ni deviantlik paydo bo’lishi bilan doir tadqiqot olib borildi. Xulosa taklif va maslahatlar berildi.

Downloads

Published

2024-02-13