O’SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVORNI SHAKILLANISHIDA OILANING O’RNI

Authors

  • Nazimaxon Mumindjanova

Keywords:

deviant xulq-atvor, xulqi og’ishgan, tadqiqot, odob

Abstract

Ushbu tezisda  voyaga yetmaganlar orasida yuzaga keladigan deviant hulq-atvor, uning ko’rinishlari, qarashlari va bu borada olib borilgan izlanishlari haqida ma’lumotlar berilgan. Oilada shaxslararo munosabatlar, yuzaga keladigan nizolar va ularning bola tarbiyasiga, xulq-atvoriga ta’siri keltirib o’tilgan.

Downloads

Published

2024-02-13