BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING O‘QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA PIRLS TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISH

Authors

  • Mavlonbek Arabovich Doniyarov

Keywords:

o‘qish savodxonligi, PIRLS, badiiy asar, test, ta’lim sifatini baholash

Abstract

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini rivojlantirishda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish va ushbu topshiriqlarning ahamiyati haqida mulohazalar yuritilgan.

Downloads

Published

2024-02-20