[1]
Umarova Maftuna 2022. GIPS BOG‘LOVCHISI XOSSALARINI YAXSHILASHDA SHOLI SOMONIDAN FOYDALANISH. Involta Scientific Journal. 1, 6 (May 2022), 425–431.