[1]
Xoshimova Nargis and Muxtorova Raximaxon 2023. ’’INGLIZ TILIDAGI O’RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR". Involta Scientific Journal. 2, 1 (Jan. 2023), 32–35.