(1)
Xoshimova Nargis; Muxtorova Raximaxon. ’’INGLIZ TILIDAGI O’RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR". ISJ 2023, 2, 32-35.