Xoshimova Nargis, & Muxtorova Raximaxon. (2023). ’’INGLIZ TILIDAGI O’RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR". Involta Scientific Journal, 2(1), 32–35. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/398