Xoshimova Nargis, and Muxtorova Raximaxon. 2023. “’’INGLIZ TILIDAGI O’RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"”. Involta Scientific Journal 2 (1):32-35. https://involta.uz/index.php/iv/article/view/398.