Xoshimova Nargis and Muxtorova Raximaxon (2023) “’’INGLIZ TILIDAGI O’RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"”, Involta Scientific Journal, 2(1), pp. 32–35. Available at: https://involta.uz/index.php/iv/article/view/398 (Accessed: 22 March 2023).