[1]
Xoshimova Nargis and Muxtorova Raximaxon, “’’INGLIZ TILIDAGI O’RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"”, ISJ, vol. 2, no. 1, pp. 32–35, Jan. 2023.