Xoshimova Nargis, and Muxtorova Raximaxon. “’’INGLIZ TILIDAGI O’RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"”. Involta Scientific Journal, vol. 2, no. 1, Jan. 2023, pp. 32-35, https://involta.uz/index.php/iv/article/view/398.