Xoshimova Nargis, and Muxtorova Raximaxon. “’’INGLIZ TILIDAGI O’RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"”. Involta Scientific Journal 2, no. 1 (January 12, 2023): 32–35. Accessed March 22, 2023. https://involta.uz/index.php/iv/article/view/398.