ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO’LLANILISH SOHALARI

Main Article Content

Toxirov A’zamjon

Abstract

Ushbu maqolada robototexnika va texnik majmualarning  avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo’llanilish sohalari va sanoat robotlari  qo’llanilayotgan bir qator ishlab chiqarish jarayonlarini ko’rib chiqamiz. 

Article Details

How to Cite
Toxirov A’zamjon. (2022). ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO’LLANILISH SOHALARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 3–9. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159
Section
Articles