BUXORO XALQ SOVET RESPUBLIKASIDAGI IJTIMOIY VA HARBIY MASALALARNING GAZETALARDA YORITILISHI

Main Article Content

Raximov Sanjar

Abstract

Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tarixini xolisona va qiyosiy tahlil asosida о‘rganishda “Buxoro axbori” va “Ozod Buxoro” gazetalarining manba sifatidagi ahamiyati haqida xulosalar berilgan. Matbuot organlaridagi Buxoro Xalq Sovet Respublikasi ijtimoiy va harbiy masalalarga oid ma’lumotlar o’rganilgan. Muallif tomonidan “Buxoro axbori” va “Ozod Buxoro” gazetalarida BXSRdagi maishiy turmush muammolari, xalq salomatligi va xotin-qizlar masalalari, harbiy sohaga doir ma’lumotlar tahlil qilingan.

Article Details

How to Cite
Raximov Sanjar. (2022). BUXORO XALQ SOVET RESPUBLIKASIDAGI IJTIMOIY VA HARBIY MASALALARNING GAZETALARDA YORITILISHI. Involta Scientific Journal, 1(6), 85–91. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/166
Section
Articles