OQIMLI DASTURLASH ASOSLARI

Main Article Content

Narziyev U.Z.
Turayev I.B.

Abstract

Oqimli parallel dasturlash bilan bog‘liq asosiy tushunchalar «jarayon» (rus - процесс, ing. - process) va «oqim» (rus - поток, ing. - thread)  hisoblanadi. Samarali ko‘p oqimli parallel dasturlash uchun ushbu atamalar orasidagi farqni juda yaxshi, aniq tushunish kerak.

Article Details

How to Cite
Narziyev U.Z., & Turayev I.B. (2022). OQIMLI DASTURLASH ASOSLARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 150–152. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/174
Section
Articles