ASINXRON DVIGATELLARDA YUQORI GARMONIKALAR TASIRIDAN KELIB CHIQQAN ISROFLAR

Main Article Content

A.A. Abdullayev
H.Sh.Ne’matjonov
M.Sh.Sharobiddinov
A.A. To‘xtashev

Abstract

Ushbu maqolada elektr energiya sifat ko‘rsatkichlari, uni nazorat qilish talablari, kuchlanishning normal ruxsat etilgan qiymatlari chegarasi, nosinusoidal toklarni keltirib keltirib chiqaruvchi manbalar, kuchlanish nosinusoidalligini aniqlash formulalari, hamda asinxron dvigatellarda yuqori garmonikalar ta’siridan kelib chiqqan isroflar keltirilib o’tilgan, ularda kelib chiqqan isroflarni aniqlash algoritmi ishlab chiqilgan.

Article Details

How to Cite
A.A. Abdullayev, H.Sh.Ne’matjonov, M.Sh.Sharobiddinov, & A.A. To‘xtashev. (2022). ASINXRON DVIGATELLARDA YUQORI GARMONIKALAR TASIRIDAN KELIB CHIQQAN ISROFLAR. Involta Scientific Journal, 1(6), 278–285. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/196
Section
Articles