MUSTAQILLIK DAVRIDA O'ZBEKISTONDA YOQILG’I-ENERGETIKA SANOATINING TARAQQIYOTI

Main Article Content

Ulug'xanov Baxtiyor

Abstract

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida sanoat va ishlab chiqarish siyosatini yanada takomillashtirish, tadbirkorlik va ishlab chiqarishni rag‘batlantiruvchilik vazifasini kuchaytirish va ushbu sohada olib borilayotgan ishlar tasirchanlik darajasini oshirish asosiy taraqqiyot dasturi va mamlakatimizning dolzarb masalalaridan biri hisoblandi.

Article Details

How to Cite
Ulug’xanov Baxtiyor. (2022). MUSTAQILLIK DAVRIDA O’ZBEKISTONDA YOQILG’I-ENERGETIKA SANOATINING TARAQQIYOTI. Involta Scientific Journal, 1(6), 370–378. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/210
Section
Articles