SANOAT KORXONALARIDA INNAVASION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KLASTYER MODYELINI TAKOMILLASHTIRISH

Main Article Content

Asimova Feruza

Abstract

Maqolada klaster tizimida innovatsion samaradorlikka erishish masalalari ko‘rib chiqildi va innovatsion samaradorikni oshirish chora - tadbirlari va shu sohaga doir muammolarga e’tibor qaratilgan.

Article Details

How to Cite
Asimova Feruza. (2022). SANOAT KORXONALARIDA INNAVASION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KLASTYER MODYELINI TAKOMILLASHTIRISH. Involta Scientific Journal, 1(6), 387–394. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/212
Section
Articles