CHIKANO VA JADIDCHILIK HARAKATLARI HAMDA USHBU YO`NALISHDAGI MASHHUR NAMOYONDALAR

Main Article Content

Ziyodillayeva Mahbuba

Abstract

Ushbu maqola Amerikadagi Chikano harakati va O`rta Osiyodagi jadidchilik harakati haqida umumiy ma`lumot berib, shu turdagi adabiyot vakillarining bir nechtasini ko`rsatib o`tadi. Ularning mashhur asarlari va ulardagi asosiy qarashlarni aks ettirishga qaratilgan.

Article Details

How to Cite
Ziyodillayeva Mahbuba. (2022). CHIKANO VA JADIDCHILIK HARAKATLARI HAMDA USHBU YO`NALISHDAGI MASHHUR NAMOYONDALAR. Involta Scientific Journal, 1(6), 405–415. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/214
Section
Articles