OPTIK TOLALI UZATISH TIZIMINING UMUMIY TUZILISH PRINSIPLARINI TAHLIL QILISH

Main Article Content

Ravshanov Mustaqim

Abstract

Ushbu maqolada optik tolali uzatish tizimlarining turli xil tasniflari: qo’llanilayotgan kanal hosil qiluvchi uskunaga qarab, optik nurlanishni modulyatsiyalash usuliga qarab, optik signalni qabul qilish va uni demodulyatsiyalash usuliga qarab, ikki tomonlama aloqani tashkil qilish usuliga qarab, uzatishning maqsadi va uzoqligiga qarab va qanday yo’llar orqali uzatilishi tahlil qilingan.

Article Details

How to Cite
Ravshanov Mustaqim. (2022). OPTIK TOLALI UZATISH TIZIMINING UMUMIY TUZILISH PRINSIPLARINI TAHLIL QILISH. Involta Scientific Journal, 1(6), 453–460. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/219
Section
Articles