NEYRОLINGVISTIKА SОHАSINI О`RGАNISH TENDENSIYАLАRI

Main Article Content

Muqаddаm Аbdug'оfur qizi Jurаyevа
Sevara SultanovnaUsmanova

Abstract

Neyrоlingvistikа tilning miyаdа qаndаy nаmоyоn bо'lishini о'rgаnаdi: bizning miyаmiz biz gаpirаdigаn, tushunаdigаn, о'qigаn vа yоzаdigаn til (yоki tillаr) hаqidаgi bilimlаrimizni qаndаy vа qаyerdа sаqlаshini vа biz uni о'zlаshtirgаnimizdа miyаmizdа nimа sоdir bо'lishini о`rgаnаdi.

Article Details

How to Cite
Muqаddаm Аbdug’оfur qizi Jurаyevа, & Sevara SultanovnaUsmanova. (2023). NEYRОLINGVISTIKА SОHАSINI О`RGАNISH TENDENSIYАLАRI. Involta Scientific Journal, 2(1), 53–59. Retrieved from https://involta.uz/index.php/iv/article/view/402
Section
Articles